Autobusy

Rozkład jazdy autobusów

Zobacz rozkład jazdy 2018 – 2019

Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2018/2019

Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy w lokalizacjach na ulicy Latowickiej i ulicy Mińskiej odbywa  się zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Siennica niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Gmina Siennica realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.

Uczniowie uczący się w budynku szkoły przy ulicy Mińskiej wysiadają i wsiadają na przystanku autobusowym. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siennicy  mają zapewnione dwa odwozy, pierwszy o godz. 12.55 oraz drugi o godz. 14.50.

rozkład-jazdy-2018-2019