Bezpieczny przedszkolak

Uncategorized

SAVE_20180418_190902 20017 kwietnia odbyło się spotkanie dzieci z oddziałów przedszkolnych z policjantami.  Na samym początku dzieci przywitał Policjant Borsuk. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Panie policjantki, przypomniały podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.  Żaden z przedszkolaków nie miał również problemu z określeniem jak należy prawidłowo korzystać z sygnalizacji świetlnej. Wszyscy wiedzieli, że powinni przechodzić przez ulicę pod opieką osoby dorosłej. Z wielkim zainteresowaniem dzieci obejrzały pokaz kierowania ruchem ulicznym przez policjanta. Następnie policjantki wytłumaczyły jak należy zachowywać się w kontaktach z obcymi osobami, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości.  Przedszkolaki bardzo serdecznie podziękowały za interesującą lekcję bezpieczeństwa. Na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Z całą pewnością wszystkie dzieci zapamiętały zasady bezpieczeństwa i będą je stosować na co dzień.