Kadra

Rada Pedagogiczna

Małgorzata Kobylińska – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

Anna Rutkowska  – wicedyrektor szkoły, pedagog

Agata Anielak – wychowawca świetlicy, doradztwo zawodowe

Agnieszka Araźna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Tomasz Bereda – nauczyciel muzyki

      Martyna Burakowska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Magdalena Biernat – nauczyciel języka polskiego

Dorota Brześkiewicz – nauczyciel logopeda

Małgorzata Chmielewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marek Dawid – nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Piotr Dróżdż – nauczyciel religii

Renata Dylińska – wychowawca świetlicy

Grażyna Garwoła

Justyna Gryzik – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Jackowska- nauczyciel języka rosyjskiego, plastyki

Barbara Jaroń – nauczyciel fizyki

Anna Jurczak – nauczyciel wspomagający

Anna Kulka – nauczyciel historii

Zofia Kurdej – nauczyciel – bibliotekarz

Edyta Makarewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Maśniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Małgorzata Michalczyk – nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Michalik – nauczyciela matematyki

s. Agnieszka Miduch – nauczyciel religii

Olga Milewska  – nauczyciel techniki, informatyki

Beata Osiak – nauczyciel języka polskiego

Magdalena Ostolska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Tomasz Parobczyk – nauczyciel wychowania fizycznego

Danuta Piotrowska – nauczyciel języka angielskiego

Elwira Poświata – nauczyciela matematyki

Małgorzata Radzikowska – wychowawca świetlicy

Wioletta Radziszewska – nauczyciel języka angielskiego, świetlicy

Grażyna Rechnio– nauczyciel chemii, biologii

Ewa Ruszpel – nauczyciel języka angielskiego

Anna Samociuk – psycholog

Ewa Stachera – nauczyciel matematyki, informatyki

Agnieszka Suska – nauczyciel religii

Elżbieta Szubińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Wąsowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Mariola Wiącek– nauczyciel świetlicy

Urszula Wysokińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Zawadzka – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Magda Zielińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Marzanna Zgódka – nauczyciel przyrody, geografii