Rodzice

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Anna Rembas – przewodnicząca

Marcin Górka – zastępca

Agnieszka Saganowska – sekretarz

Magdalena Ratyńska – skarbnik

Komisja rewizyjana w składzie:

Jolanta Korzeń

Urszula Rokicka

nr konta Rady Rodziców:  27 9226 0005 004 57891 2000 0010