Obiady

Obiady

Płatność za obiady można dokonywać bezpośrednio u intendentki (08.00 – 16.00 codziennie do 10 – go każdego miesiąca) lub przelewem na rachunek bankowy PSP w Siennicy

59 9226 0005 0047 0685 2000 0050

/Bank Spółdzielczy/

W  tytule przelewu należy wpisać: Płatność za obiady za miesiąc, imię, nazwisko ucznia, klasa.

Osoby, które wpłacają za obiady przelewem, w razie odliczeń proszone są o ustalenie opłaty za bieżący miesiąc z intendentem szkoły mailowo: intendent.pspsiennica@o2.pl

 

Dane kontaktowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy
ul. Latowicka 16
05-332 Siennica
tel./fax. 25 757 22 79
e-mail: pspsiennica@tlen.pl